Fotografia lotnicza

Dział Fotografii Lotniczej rozpoczął działalność !!! Jak to robimy oraz jakie są efekty naszej pracy możesz zobaczyć w Galerii 
Czym jest fotografia lotnicza?


Fotografia lotnicza (aerofotografia, zdjęcia lotnicze) – dziedzina wykorzystywania fotografii, polegająca na wykonywaniu zdjęć  z "lotu ptaka" tj. z balonów, samolotów, helikopterów, spadochronów, latawców oraz modeli  zdalnie sterowanych. Po wykonaniu zdjęcia podlegają fotointerpretacji, czyli rozpoznaniu obiektów znajdujących się na zdjęciu. Fotografia lotnicza wykorzystywana jest: w meteorologii, fotogrametrii, przy tworzeniu map oraz fotoplanów, przy rozpoznawaniu terenów (np. przy poszukiwanie złóż mineralnych), w celach marketingowych, promocyjnych, projektowych czy inwentaryzacyjnych a także w archeologii gdzie dziedzina ta nosi nazwę archeologii lotniczej.

Archeologia lotnicza, zwana też czasem "archeologią zdjęć lotniczych" polega na obserwacji i analizie powierzchni ziemi z powietrza w celu wykrycia i udokumentowania śladów stanowisk archeologicznych, jak również na analizie i interpretacji zdjęć lotniczych, wykonanych w innych celach i poszukiwaniu zawartych w nich informacji przydatnych archeologom. Archeologia lotnicza może być wykorzystywana zarówno w celu poszukiwania nieznanych dotąd stanowisk archeologicznych jak i lepszego rozpoznania stanowisk już znanych. Wynika to z faktu, że obserwacja z góry pozwala zauważyć drobne nawet i niezauważalne przy obserwacji z powierzchni ziemi zjawiska, takie jak zróżnicowanie morfologii terenu, czy odmienność roślinności porastającej stanowiska archeologiczne. Ponadto można ją również wykorzystywać do zadokumentowania prowadzonych aktualnie badań archeologicznych.Czym dokładnie zajmuje się dział Fotografii Lotniczej?


Dział Fotografii Lotniczej zajmuje się zarówno archeologią lotniczą jak i wykonywaniem zdjęć wykorzystywanych do innych celów, wymienionych wyżej. Zdjęcia są wykonywane z balonu wypełnionego helem, pod którym podwieszona jest specjalna rama utrzymująca system do fotografii. Cały system jest sterowany drogą radiową: z ziemi można zmieniać kąt robienia zdjęć zarówno w osi pionowej jak i poziomej oraz z ziemi wyzwalana jest migawka aparatu. Ponadto podgląd na fotografowany obszar przekazywany jest na monitor znajdujący się w stacji naziemnej. Balon helowy pozwala wykonywać zdjęcia z powietrza z wysokości od 5 do 100 metrów, ponadto bardzo istotne jest to, że balonu nie obowiązuje zakaz lotów nad terenem zabudowanym! Dlatego może być wykorzystywany do bezpiecznego fotografowania w miastach i w miejscach niedostępnych dla motolotni, helikopterów i samolotów.